Share/Bookmark


Mena

Kaspersky Total Security for Business

NAŠE NEJDOKONALEJŠÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ A SPRÁVY SYSTÉMŮ

 • Oceňovaná ochrana proti malwaru a navíc prvky správy koncových bodů
 • Šifrování dat - k zajištění ochrany cenných podnikových dat
 • Správa oprav - včetně automatického skenování zranitelných míst
 • Nástroje pro správu systémů zvyšující efektivitu
 • Zabezpečení e-mailu - k zajištění ochrany před spamem a malwarem
 • Zabezpečení internetových bran - pro bezpečnější přístup na webové stránky
 • Ochrana proti malwaru pro servery k zajištění spolupráce
 • Mobilní zabezpečení a správa mobilních zařízení… a další funkce
1 Year
28,899.00 Kč 28,899.00 Kč
 

Výhody pro podniky

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business poskytuje podnikům, které požadují špičkové technologie ochrany v každém důležitém uzlu své sítě, naše nejkomplexnější řešení zabezpečení podniků. Kromě ochrany proti malwaru pro pracovní stanice, souborové servery a mobilní zařízení a navíc technologií šifrování od specialistů, flexibilních prvků správy koncových bodů a nástrojů pro správu systémů zvyšujících efektivitu poskytuje aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business spolehlivou ochranu pro poštovní servery, servery k zajištění spolupráce a provoz procházející přes internetové brány.

Ochrana proti malwaru, na kterou se váš podnik může spolehnout

Společnost Kaspersky je velmi uznávaná pro své nekompromisní technologie ochrany proti malwaru. Naše nejnovější nabídka ochrany proti malwaru kombinuje technologie na bázi detekce signatur, proaktivní technologie a technologie využívající cloud, aby vašemu podniku poskytla ještě lepší ochranu před známými, novými a vznikajícími hrozbami.

Zabezpečení pro souborové servery

Přestože sdílené úložiště nabízí mnoho výhod, výskyt jednoho napadeného souboru může způsobit rozšíření malwaru do celé podnikové sítě. Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje ochranu proti malwaru pro souborové servery, čímž pomáhá vašemu podniku využívat výhody sdíleného úložiště, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti.

Zvyšte svou bezpečnost a šetřete čas a peníze za správu IT

Se stále větší složitostí typických podnikových sítí IT se stává složitější i jejich správa. Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje dalekosáhlé možnosti správy systémů, aby zmírnila zatížení vašeho týmu IT a snížila náklady na správu. Nástroje pro správu systémů od společnosti Kaspersky pomáhají zjednodušit správu složitých prostředí IT, od automatických inventářů veškerého hardwaru a softwaru ve vaší podnikové síti až po skenování zranitelných míst a správu oprav a navíc poskytování systému.

Ochrana cenných podnikových informací - dokonce i ve ztracených zařízeních

Došlo již k nesčetným případům, kdy ztráta notebooku, mobilního zařízení nebo vyměnitelného paměťového zařízení vedla k úniku důvěrných podnikových dat. Finanční postihy a ztráta dobrého jména mohou mít na podnik zničující dopad. Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje výkonnou technologii šifrování dat, takže ztráta zařízení povede s daleko menší pravděpodobností k poškozujícímu úniku podnikových informací.

Ochrana před útoky hackerů a více možností správy pro váš tým IT

Zatímco pokročilá brána firewall společnosti Kaspersky nabízí další úroveň ochrany a účinně kontroluje příchozí a odchozí provoz, flexibilní funkce správy společnosti Kaspersky pomohou vašemu týmu IT řídit používání webů, zařízení a aplikací. Pomocí správy aplikací, správy zařízení a správy webových stránek může váš tým IT snadno řídit, které aplikace je povoleno spouštět ve vaší síti, zda mají určitá zařízení udělen přístup k vašim systémům a jak mají vaši zaměstnanci povoleno používat Internet.

Zabezpečení mobilních zařízení a pomoc při povolení BYOD

Velké množství podniků si uvědomuje výhody zavedení iniciativy BYOD (Bring Your Own Device), která umožňuje zaměstnancům používat jejich vlastní mobilní zařízení pro pracovní aktivity. Vzhledem k tomu, že aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje mobilní zabezpečení i správu mobilních zařízení (MDM), můžete řídit a sledovat zabezpečení mobilních zařízení, jimž je poskytnut přístup k vašim podnikovým systémům a datům.

Ochrana podnikového e-mailu

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business nabízí ochranu proti malwaru a proti spamu pro poštovní servery se snadnou správou. Kromě optimalizovaného účinného skenování virů poskytuje společnost Kaspersky inteligentní filtrování spamu, které vyřazuje nebezpečné nebo rozptylující nevyžádané e-maily a snižuje objem provozu v podnikové síti.

Bezpečnější přístup k Internetu v celém podniku

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje software ochrany proti malwaru, který chrání webový provoz procházející nejoblíbenějšími internetovými branami pro operační systémy Windows a Linux. Automatickým odstraňováním škodlivých programů a poskytováním bezpečného přístupu k Internetu vašim uživatelům přispívá společnost Kaspersky k tomu, aby vaši zaměstnanci mohli pracovat produktivněji.

Umožnění bezpečné spolupráce - pro větší produktivitu

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje ochranu proti malwaru pro platformy SharePoint, která zajišťuje vysokou rychlost detekce, snadnou správu a flexibilní vytváření hlášení. Poskytuje možnosti filtrování obsahu a souborů, které pomáhají prosadit zásady interní spolupráce a zabraňují ukládání nevhodného obsahu do vašich systémů

Funkce

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business zajišťuje přísné zabezpečení IT pro většinu uzlů ve vaší síti, včetně stolních počítačů, souborových serverů, internetových bran, systémů k zajištění spolupráce a mobilních zařízení. Kombinací špičkové ochrany a dalekosáhlých možností správy systémů aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business poskytuje komplexní kontrolu nad rozsáhlou řadou1 funkcí společnosti Kaspersky pro zabezpečení a správu systémů - prostřednictvím unifikované konzole pro správu Kaspersky Security Center.

1Konzole pro správu Kaspersky Security Center umožňuje centralizované řízení většiny technologií společnosti Kaspersky použitých v aplikaci Kaspersky TOTAL Security for Business, s výjimkou technologií Kaspersky Security for Internet Gateway, Kaspersky Security for Mail Server a Kaspersky Security for Collaboration.

Ochrana proti malwaru pro pracovní stanice

Přísná ochrana proti malwaru

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business chrání před známými a vznikajícími hrozbami pomocí kombinace technologií ochrany proti malwaru - technologií na bázi detekce signatur, heuristických technologií a technologií využívajících cloud.

Ochrana heterogenních prostředí IT*

Společnost Kaspersky pomáhá podnikům zajistit bezpečnost širší řady systémů. Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business poskytuje ochranu proti malwaru pro platformy Mac, Linux a Windows a je plně kompatibilní s novým operačním systémem Windows 8 společnosti Microsoft.

Ochrana podniku před novým důmyslným malwarem

Společnost Kaspersky poskytuje aktualizace databáze malwaru mnohem častěji než mnoho jiných dodavatelů ochrany proti malwaru, aby pomohla zajistit ochranu vašeho podniku před hrozbami nultého dne. Signatury na bázi vzorce společnosti Kaspersky nabízejí lepší detekci a současně také zajišťují menší soubory aktualizací, takže váš podnik získá výhodu efektivní ochrany, která méně zatíží vaše systémy.

Poskytování nejnovější ochrany - ještě dříve

Společnost Kaspersky nepřetržitě aktualizuje svou databázi systému urgentní detekce přidáváním dat o nejnovějším objeveném malwaru, takže vaše systémy lze chránit proti novým hrozbám před uvolněním signatur nového malwaru.

Dohlížení na chování aplikací

Když se v jednom z vašich systémů spustí aplikace, modul System Watcher společnosti Kaspersky bude automaticky sledovat její chování. Pokud modul System Watcher zjistí v aplikaci podezřelé chování, aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business ji zablokuje.

Ochrana hluboké úrovně

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje naši technologii aktivního čištění, která pracuje na nejnižších úrovních operačního systému počítače, aby chránila před škodlivými kódy.

Miliony zákazníků společnosti Kaspersky pomáhají chránit váš podnik

Miliony zákazníků společnosti Kaspersky se přidaly a umožňují službě Kaspersky Security Network (KSN) založené na cloudu shromažďovat informace o podezřelém chování v jejich počítačích nebo o malwaru, který se v těchto počítačích nachází. Pomocí těchto dat získaných v reálném čase z terénu je společnost Kaspersky schopná poskytnout všem zákazníkům rychlou reakci na nový malware a snížit pravděpodobnost "falešně pozitivních výsledků". Při testech prováděných třetími stranami byla služba Kaspersky Security Network vyhodnocena jako schopná reagovat na nové hrozby za pouhé 0,02 sekundy.

Ochrana před útoky hackerů

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje náš hostitelský systém ochrany proti neoprávněnému vniknutí (HIPS) a osobní bránu firewall. Snadno použitelné nástroje poskytují flexibilní kontrolu nad příchozím a odchozím provozem a umožňují vám nastavit parametry pro jednotlivé porty, adresy IP nebo aplikace.

Blokování útoků ve vaší síti

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje technologii blokování síťových útoků společnosti Kaspersky, která detekuje a sleduje podezřelé aktivity, k nimž dojde ve vaší síti. Můžete předem nakonfigurovat, jak budou vaše systémy reagovat při zjištění podezřelého chování.

*Některé funkce nejsou dostupné ve všech platformách.

Ochrana proti malwaru pro souborové servery

Ochrana prostředí souborových serverů pro více platforem

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business poskytuje ochranu proti malwaru pro souborové servery používající systém Windows, Linux, Novell NetWare nebo FreeBSD. Špičkový antivirový engine společnosti Kaspersky a optimalizované skenování pomáhají zajistit účinnou ochranu, a to bez významného vlivu na výkon vašich souborových serverů. Aplikace ochrany proti malwaru společnosti Kaspersky chrání kromě clusterových serverů také terminálové servery, včetně serverů Citrix a Microsoft.

Spolehlivá ochrana proti malwaru

Pokud na jednom z vašich souborových serverů nastane chyba nebo pokud je vystaven neplánovanému vypnutí, aplikace ochrany proti malwaru společnosti Kaspersky se po opětovném spuštění souborového serveru znovu spustí.

Snadná správa a snadné vytváření hlášení

Snadno použitelné nástroje pro správu a funkce pro vytváření hlášení pomáhají správcům zkrátit čas, který je potřebné strávit nastavováním zabezpečení souborových serverů a vytvářením hlášení.

Ochrana pro virtualizovaná prostředí

Řešení zabezpečení souborových serverů od společnosti Kaspersky obdrželo certifikaci VMware Ready.

Správa systémů

Správa majetku IT - hardwaru, softwaru a licencí

Složitost typického podnikového prostředí IT znesnadňuje správcům udržování přehledu o veškerém hardwaru a softwaru nacházejícím se v jejich síti. Pokud však podnik nemá odpovídající přehled o veškerém majetku IT, jak může použít nezbytné prostředky pro správu a ochranu pro jednotlivé prvky ve své síti?

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business automaticky zjistí veškerá zařízení a software v podnikové síti a poté je zaznamená do inventářů hardwaru a softwaru. Pomocí této úrovně přehledu o veškerém vašem hardwarovém a softwarovém majetku je podstatně snazší určit stav zabezpečení každého z vašich systémů a zajistit použití náležitých nastavení zabezpečení. Navíc vzhledem k tomu, že inventář softwaru obsahuje informace o licencích a datech vypršení platnosti, pomáhá aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business při centralizovaném poskytování licencí a sledování porušení licenčních podmínek.

Správa oprav - včetně automatického skenování zranitelných míst

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business může automaticky skenovat vaši podnikovou síť, aby identifikovala veškerá neopravená zranitelná místa v aplikacích nebo operačních systémech. Pracuje s databází Microsoft WSUS a vlastní databází zranitelných míst aplikací a operačních systémů vytvořenou společností Kaspersky. Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business může pravidelně synchronizovat data o aktualizacích a opravách hotfix společnosti Microsoft a používat je pro vaše systémy. Informace o nových opravách pro mnohé aplikace od jiných společností než společnosti Microsoft se stahují ze serverů společnosti Kaspersky.

Nasazení operačního systému

Automatizací vytváření a klonování bitových kopií počítačů pomáhá aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business šetřit čas a optimalizovat nasazení operačního systému. Bitové kopie počítačů se ukládají do speciálního inventáře připraveného pro přístup během nasazení.

Poskytování softwaru

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business pomáhá zjednodušit proces distribuce aplikací. Umožňuje správcům nasadit software na povel nebo naplánovat nasazení po pracovní době. Proces nasazení softwaru je navíc pro uživatele transparentní.

Vzdálené řešení potíží a nasazení

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business může vzdáleně přistupovat do jakéhokoli počítače ve vaší podnikové síti, aby vám pomohla rychleji vyřešit problémy. Když vám je uložen úkol nasadit nový nebo aktualizovaný software ve vzdálené kanceláři, technologie společnosti Kaspersky vám umožní použít jednu místní pracovní stanici jako aktualizačního agenta pro celé vzdálené pracoviště, aby se snížil objem provozu ve vaší síti.

Řízení přístupu k síti

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business pomáhá řídit přístup do vaší podnikové sítě, aby se snížila pravděpodobnost, že nebezpečný malware získá přístup do vašich systémů. Vzhledem k tomu, že aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business automaticky zjišťuje zařízení, můžete snadno zařízením návštěvníků blokovat přístup do své sítě a kontrolovat, zda zařízení zaměstnanců splňují vaše zásady zabezpečení. Lze také snadno nastavit tzv. captive portál, který poskytuje návštěvníkům přístup k Internetu, aniž by jim poskytl přístup k vašim podnikovým datům.

Šifrování

Zabezpečovací kryptografie

Použitím šifrovacího algoritmu AES s klíčem dlouhým 256 bitů umožňuje aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business silné šifrování cenných podnikových dat.

Šifrování FDE a FLE

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business nabízí šifrování celého disku (FDE) i šifrování na úrovni souborů (FLE). Metoda FDE pracuje na úrovni fyzických sektorů disku, aby poskytla šifrování, které je "blízko hardwaru". Metoda FDE představuje mimořádně užitečnou cestu k zajištění přístupu "šifrovat vše najednou". Naproti tomu metoda FLE dovoluje správcům šifrovat jednotlivé soubory, což pomáhá umožnit bezpečné sdílení dat v celé podnikové síti.

Pro vnitřní pevný disk systému dovoluje aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business správcům použít kombinaci metod FLE a FDE. Tímto způsobem lze šifrovat celý pevný disk, zatímco jednotlivě šifrované soubory bude možné bezpečně sdílet v celé místní síti podniku.

V případě skupiny počítačů může správce použít metodu FDE pro pevné disky jednotlivých počítačů a současně také metodu FLE pro vyměnitelná paměťová zařízení. Tím bude zajištěna ochrana dat v počítači šifrováním a šifrována budou rovněž data, která jsou uchovávána na vyměnitelných jednotkách, takže je bude možné bezpečně používat mimo podnikovou síť.

Šifrování, které je vysoce integrované s dalšími technologiemi ochrany

Ačkoli mnoho jiných šifrovacích produktů není integrováno do komplexních řešení zabezpečení koncových bodů, šifrovací technologie použité v aplikaci Kaspersky TOTAL Security for Business byly vyvinuty jako součást stejného unifikovaného základu kódu jako další technologie ochrany společnosti Kaspersky. Společnost Kaspersky tím, že všechny své hlavní technologie vyvinula interně, zajišťuje úroveň integrace, která správcům umožňuje použít nastavení šifrování podle stejných zásad jako nastavení ochrany proti malwaru, nastavení správy koncových bodů a další nastavení zabezpečení společnosti Kaspersky.

Šifrování, které je prováděno osvědčeným způsobem

Při použití aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business jsou všechny úlohy šifrování a dešifrování prováděny "za běhu" a na pevném disku systému se nikdy nebudou vyskytovat nešifrované verze šifrovaných dat. Navíc vzhledem k tomu, že procesy šifrování a dešifrování jsou pro uživatele transparentní, neovlivní šifrování ani dešifrování produktivitu.

Správa privilegií aplikací

Když správci spustí šifrování na úrovni souborů, správa privilegií aplikací usnadní nastavení jasných pravidel šifrování pro přístup k datům pro konkrétní aplikace a scénáře použití. Prostřednictvím flexibilních nastavení mohou správci určovat, zda bude mít konkrétní aplikace zablokován přístup k šifrovaným datům, povolen přístup k datům v šifrované podobě nebo zda bude moci přistupovat k nešifrovaným datům. Proces dešifrování je pro aplikaci transparentní.

Správa privilegií aplikací usnadňuje vytváření zabezpečených záloh tím, že zajišťuje, aby šifrovaná data zůstala během přenosu, uložení a obnovy zašifrována, bez ohledu na nastavení zásad v koncovém bodu, v němž jsou data obnovována. Mimoto může správa privilegií aplikací zablokovat výměnu šifrovaných souborů prostřednictvím rychlých zpráv (IM) nebo komunikačního programu Skype, a to bez ovlivnění legitimního použití rychlých zpráv nebo programu Skype.

Možnost sdílení dat mimo vaši síť

Pomocí aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business mohou uživatelé vytvářet šifrované samorozbalovací balíky souborů a složek chráněné heslem. To pomůže zajistit, že citlivá data bude možné bezpečně přenášet a sdílet prostřednictvím e-mailu, webu nebo vyměnitelného zařízení.

Uložení dešifrovacího klíče v úschově

V případě, že v jednom z vašich systémů dojde k závadě hardwaru nebo chybě softwaru, jedinečný klíč pro dané zařízení, který je uložen v úschově v konzoli pro správu Kaspersky Security Center, vám umožní dešifrovat data uložená v poškozeném systému. Správci budou moci získat přístup k šifrovaným datům, i když nebude možné spustit operační systém.

Obnovení ztracených hesel

Pokud uživatel zapomene nebo ztratí své heslo, mechanizmus výzva / odpověď umožní obnovit heslo vyžadované před spuštěním.

Mobilní zabezpečení**

Zabezpečení mobilních zařízení a podnikových dat

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje kombinaci technologií ochrany proti malwaru - technologií na bázi detekce signatur, proaktivních technologií a technologií využívajících cloud, aby zajistila ochranu rozsáhlé řady mobilních zařízení proti současnému důmyslnému malwaru. Pomocí aktualizací poskytovaných službou Kaspersky Security Network založenou na cloudu pomáhá chránit vaše mobilní zařízení před zcela nejnovějšími hrozbami.

Správa aplikací v mobilních zařízeních

Pomocí funkcí správy aplikací společnosti Kaspersky lze snáze určovat, které aplikace je možné spouštět v mobilních zařízeních, jimž byl udělen přístup do vaší sítě. Správci mohou implementovat zásadu "implicitně povolit", která blokuje aplikace zařazené na blacklist, ale dovoluje spustit všechny ostatní aplikace, nebo zásadu "implicitně zamítnout", která dovoluje spustit pouze aplikace zařazené na whitelist. Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business může také detekovat případy prolomení uzavřeného operačního systému nebo získání práv správce v mobilních zařízeních.

Šifrování cenných podnikových dat

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business umožňuje správcům šifrovat veškerá podniková data, která jsou ukládána do mobilních zařízení, čímž pomáhá zabránit tomu, aby se podniková data dostala do nesprávných rukou. Lze šifrovat jednotlivé soubory nebo složky pomocí šifrování na úrovni souborů / složek (FLE). V zařízeních s operačním systémem iOS mohou správci šifrovat celý disk nebo oddíl.

Oddělené uchovávání podnikových a osobních dat - v jednom zařízení

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje technologie kontejnerizace, které správcům umožňují nastavit samostatný kontejner ve vlastním mobilním zařízení uživatele. To umožňuje uchovávat podniková data v kontejneru, takže citlivé podnikové informace jsou odděleny od osobních dat uživatele. Obsah kontejneru může být také automaticky šifrován. Správci navíc mohou řídit, zda budou jednotlivé aplikace moci přistupovat k určitým prostředkům v zařízení. Kontejnerizace poskytuje další úroveň zabezpečení pro podniky, v nichž probíhá iniciativa BYOD (Bring Your Own Device) umožňující používat na pracovišti vlastní zařízení.

Ochrana podnikových dat při odcizení nebo ztrátě zařízení

Pro případ odcizení nebo ztráty mobilního zařízení obsahuje aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business speciální dálkově ovládané funkce, které správcům umožňují uzamknout zařízení, odstranit veškerá podniková data, která jsou v něm uložena, a zjistit přibližnou polohu zařízení. I když zloděj vloží do zařízení novou kartu SIM, technologie společnosti Kaspersky pro sledování karty SIM vám může automaticky odeslat nové číslo zařízení, takže poté můžete vzdáleně spustit funkce pro uzamčení, nalezení a vymazání dat.

**Dostupné pouze pro mobilní platformy uvedené v seznamu podporovaných platforem společnosti Kaspersky. Pro některé podporované mobilní platformy nejsou některé funkce dostupné.

Správa mobilních zařízení***

Usnadnění správy mobilních zařízení

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business poskytuje výkonné funkce správy mobilních zařízení (MDM), včetně podpory služby Active Directory, protokolu Microsoft Exchange ActiveSync a serveru Apple MDM.

Rozsáhlé možnosti správy mobilních zařízení společnosti Kaspersky usnadňují správcům nasazení agenta mobilního zabezpečení společnosti Kaspersky a správu aplikací a operačního systému mobilních zařízení. Agenta zabezpečení lze do zařízení dodat bezdrátovým přenosem nebo prostřednictvím sdílení internetového připojení. Správci mohou snadno sledovat, která zařízení uživatelů dokončila stahování nezbytné pro zabezpečení, a mohou nechráněným zařízením zablokovat přístup do podnikové sítě.

***Dostupná pouze pro mobilní platformy uvedené v seznamu podporovaných platforem společnosti Kaspersky. Pro některé podporované mobilní platformy nejsou některé funkce dostupné.

Správa (aplikace, zařízení, web)

Správa aplikací

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje nástroje správy aplikací, které správcům poskytují podrobnou kontrolu nad tím, které aplikace a jakým způsobem je povoleno spouštět v podnikové síti:

 • Správa spouštění aplikací - umožňuje správcům řídit spouštění aplikací, takže mohou povolovat, blokovat nebo auditovat jednotlivé aplikace.
 • Sledování aplikací - poskytuje správcům možnost sledovat a klasifikovat jednotlivé aplikace jako důvěryhodné, nedůvěryhodné nebo omezené.
 • Správa privilegií aplikací - poskytuje správcům flexibilní kontrolu nad tím, zda je aplikaci udělen přístup k určitým systémovým prostředkům, včetně systému souborů nebo registru.
 • Zásady "implicitně povolit" a "implicitně zamítnout":
  - Zásada "implicitně povolit" umožňuje blokovat aplikace zařazené na blacklist a povolit spuštění všech ostatních aplikací.
  - Zásada "implicitně zamítnout" umožňuje spouštět aplikace zařazené na whitelist a současně blokovat všechny ostatní programy.

Používání whitelistu

Společnost Kaspersky je jediným dodavatelem zabezpečení, který provozuje svoji vlastní laboratoř zaměřenou na whitelisty. Služba dynamického whitelistu laboratoře posuzuje zabezpečení běžně používaných aplikací a zajišťuje, že bude bezpečné je spustit. Poté jsou do vašich systémů dodávány aktualizace whitelistu ze služby Kaspersky Security Network používající cloud, takže váš podnik získá rychlý přístup k nejnovějším informacím whitelistu společnosti Kaspersky.

Správa zařízení

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje funkce správy zařízení, které vám pomohou řídit použití vyměnitelných zařízení a zabránit přístupu neoprávněných zařízení ohrožujících vaši bezpečnost. Pomocí funkcí správy zařízení společnosti Kaspersky můžete:

 • Provádět správu přístupových privilegií podle typu zařízení, sběrnice zařízení nebo konkrétního sériového čísla zařízení.
 • Plánovat, kdy budou účinné zásady správy zařízení. Může být například vhodné povolit uživatelům, aby si připojili zařízení během pracovní doby, ale současně jim zabránit v použití takových zařízení ve zbývající době.

Správa webových stránek

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business prostřednictvím flexibilních funkcí správy webových stránek pomáhá správcům zabránit v používání podnikové sítě pro přístup na nevhodné webové stránky. Správa webových stránek usnadňuje sledování a filtrování použití webového prohlížeče každého zaměstnance. Správci mohou povolit, zakázat, omezit nebo auditovat přístup uživatelů na konkrétní webové stránky nebo kategorie webových stránek, včetně webových stránek her, webových stránek hazardních her nebo sociálních sítí.

Zabezpečení pro poštu

Ochrana pro rozsáhlou řadu poštovních serverů

Technologie ochrany poštovních serverů společnosti Kaspersky chrání poštovní komunikaci a groupwarové servery před škodlivými programy a spamem. Kromě podpory rozsáhlé řady poštovních serverů, včetně Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes / Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim a CommuniGate Pro, lze řešení pro poštovní servery společnosti Kaspersky použít také k nastavení vyhrazené poštovní brány.

Snadná správa

Flexibilní, snadno použitelné nástroje pro správu vám poskytnou efektivní kontrolu nad všemi aspekty technologií ochrany poštovních serverů společnosti Kaspersky, včetně správy nastavení skenování, sledování stavu ochrany a generování hlášení. Časté automatické aktualizace databází zajistí, že budete mít nejnovější ochranu společnosti Kaspersky proti malwaru a spamu.

Pomáhá minimalizovat zatížení výpočetních prostředků

Kromě optimalizovaného skenování virů a schopnosti vyřadit určité položky ze skenování podporuje ochrana poštovních serverů společnosti Kaspersky také vyvážení zatížení serverových prostředků. Získáte tak výhodu vysoce výkonné ochrany bez významného zatížení prostředků na počítačový systém. Inteligentní filtrování spamu pomáhá navíc snížit objem provozu ve vaší síti.

Podpora virtualizace

Aplikace Kaspersky Security for Mail Server obdržela certifikaci VMware Ready a má ověřenou úspěšnost ochrany virtuálních prostředí.

Zabezpečení pro internetové brány

Automatická ochrana proti malwaru

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business poskytuje ochranu pro provoz procházející nejoblíbenějšími branami pro operační systémy Windows a Linux. Automaticky odstraňuje škodlivé a potenciálně nebezpečné programy, které se objeví v přenosech uskutečňovaných pomocí protokolů HTTP(S), FTP, SMTP a POP3. Časté aktualizace databáze společnosti Kaspersky pomáhají zajistit vaši ochranu před zcela nejnovějšími a vznikajícími hrozbami.

Ochrana podnikové pošty

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business může také chránit podnikovou poštu procházející přes aplikaci Microsoft Forefront TMG nebo server Microsoft ISA.

Vysoký výkon a snadná správa

Optimalizované inteligentní skenování na ochranu proti malwaru společně s vyvážením zatížení pomáhají zajistit vysoké rychlosti detekce bez významného zatížení vašich systémů. Jednoduché nástroje pro správu a flexibilní vytváření hlášení vám poskytují lepší možnosti řízení zabezpečení a přehled o vašem zabezpečení.

Zabezpečení pro spolupráci

Bezpečnější spolupráce - pomocí ochrany proti malwaru se snadnou správou

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business nabízí účinnou ochranu proti malwaru, filtrování obsahu a filtrování souborů pro platformy Microsoft SharePoint. Intuitivní rozhraní zjednodušuje úlohy správy, takže můžete centrálně provádět správu ochrany celé serverové farmy SharePoint z jediné konzole.

Efektivnější využití úložiště a prostředků

Možnosti filtrování obsahu a souborů pomáhají podporovat zásady ukládání dokumentů a eliminovat ukládání zbytečných souborů, takže můžete efektivněji využívat stávající kapacitu úložiště. Technologie ochrany společnosti Kaspersky mají také velmi malý vliv na výkon vašich systémů.

Kontrola nad interní komunikací

Možnosti filtrování obsahu pomáhají při správě a přidělování zásad interní spolupráce prováděním kontroly všech dokumentů podle seznamů zakázaného obsahu, jako jsou hrubé vyjadřování nebo explicitní slova. Nastavení filtrování usnadňují předinstalované slovníky / kategorie a správci mohou rovněž vytvářet své vlastní seznamy zakázaných slov.

Zpětná vazba v reálném čase - a navíc rozsáhlé možnosti vytváření hlášení

Přehledné zobrazení řídicího panelu poskytuje přístup v reálném čase ke klíčovým informacím, včetně stavu zabezpečení IT, verze databáze a stavu licence pro všechny chráněné servery. Flexibilní vytváření hlášení rovněž poskytuje přehled událostí a stavu ochrany.

Unifikovaná konzole pro správu2

Aplikace Kaspersky TOTAL Security for Business obsahuje konzoli centralizované správy Kaspersky Security Center, která zjednodušuje správu většiny technologií zabezpečení a funkcí správy systémů společnosti Kaspersky2. Zásluhou konzole pro správu Kaspersky Security Center se již nemusíte učit používat několik různých konzolí pro správu, abyste mohli řídit každou z jednotlivých kategorií úloh zabezpečení a správy systémů.

2Konzole pro správu Kaspersky Security Center umožňuje centralizované řízení většiny technologií společnosti Kaspersky použitých v aplikaci Kaspersky TOTAL Security for Business, s výjimkou technologií Kaspersky Security for Internet Gateway, Kaspersky Security for Mail Server a Kaspersky Security for Collaboration.

Služba automatické obnovy

Aktivujte si u tohoto nákupu automatické obnovení licence, aby se vaše licence automaticky obnovila (předplatné) před jejím vypršením a vyhněte se případnému přerušení v použití softwaru, který jste si zakoupili. Zatrhnutím tohoto políčka opravňujete společnost Avangate k automatické fakturaci za obnovu licence bez toho, abyste museli podnikat jakékoliv další kroky, a to před vypršením platnosti předplatného na váš produkt. Tato služba je poskytována prostřednictvím vysoce bezpečných protokolů, splňujících PCI-DSS, takže je zajištěna bezpečná manipulace s automatickou obnovou vašeho předplatného.

Možnost automatické obnovy můžete kdykoliv jednoduše zrušit tak, že se přihlásíte ke svému účtu Avangate myAccount, nebo se budete řídit pokyny a odkazy uvedenými v upozorněních zaslaných e-mailem, které obdržíte jako varování, že dojde k vypršení platnosti vašeho předplatného na produkt.