Share/Bookmark


Mena

Kaspersky Systems Management

Zjednodušení správy IT za účelem snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity Produkt Kaspersky Systems Management centralizuje a automatizuje širokou škálu funkcí týkajících se správy systémů. Firmy díky němu mohou minimalizovat provozní náklady na správu IT, zvýšit efektivitu a snížit výdaje.

  • Správa oprav a zranitelných míst
  • Správa majetku - hardware, software a licence
  • Zavedení operačního systému (OS)
  • Poskytování aplikací
  • Vzdálené řešení problémů a instalace
  • Řízení přístupu do sítě (NAC)
1 Year
14,339.00 Kč 14,339.00 Kč

Výhody pro podniky

Díky automatizaci pravidelných úkonů v rámci správy IT a zlepšení kontroly a transparentnosti počítačového majetku vaší firmy vám správa systémů od společnosti Kaspersky umožní získat více času na ostatní priority podniku.

Jediné řešení pro různé úkony v rámci správy IT

Produkt Kaspersky Systems Management kombinuje mnoho funkcí týkajících se konfigurace, poskytování, správy dočasných oprav a řízení přístupu do sítě. Není třeba kupovat, provozovat, integrovat a udržovat několik různých produktů pro správu, které mohou používat rozdílné a nekompatibilní ovládací konzole.

Rychlá instalace a snadná správa - šetří čas i peníze

Produkt Kaspersky Systems Management je přednastavený a po instalaci do sítě je okamžitě funkční.

Chrání zranitelná místa vaší firmy

Produkt Kaspersky Systems Management poskytuje centralizovanou kontrolu nad dočasnými opravami operačního systému a zranitelností aplikací a k tomu ovládání možností přístupu jednotlivých zařízení k firemním datům a přidává tak vaší firmě další ochranné vrstvy.

Roste spolu s vaším podnikem

Mnohá řešení pro správu systémů nabízejí pouze omezenou škálovatelnost. Růst vaší firmy tak může mít za následek, že budete nuceni vynakládat čas a peníze na výběr nových aplikací, přechod k jinému produktu a na přeškolení zaměstnanců. Ať už se vaše organizace rozroste jakkoli, aplikace Kaspersky Systems Management se rostoucím nárokům přizpůsobí.

Přidejte správu mobilních zařízení (MDM), kdykoli je to třeba

Přidáním licence Kaspersky Security for Mobile, jejíž součástí je správa mobilních zařízení (MDM), můžete systém správy IT kdykoli rozšířit o správu mobilních zařízení. (Systémy Kaspersky Security for Mobile a Kaspersky Systems Management jsou součástí produktu Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED a Kaspersky TOTAL Security for Business. Produkt Kaspersky Security for Mobile lze zakoupit samostatně jako jedno z cílených bezpečnostních řešení - Targeted Security Solutions).

Funkce

Produkt Kaspersky Systems Management umožňuje pokrýt široké spektrum úkonů v rámci správy IT.

Správa oprav a zranitelných míst

Produkt Kaspersky Systems Management dokáže automaticky nalézt zranitelná místa a následně rozmístit příslušné dočasné opravy tak, aby zamezil narušení stability a bezpečnosti vašich systémů.

Vyhledávání zranitelných míst

Celou vaši firemní síť je možné prověřit a zjistit, zda se v ní nacházejí zranitelná místa zapříčiněná neaktuálními aplikacemi a operačními systémy.

Databáze zranitelných míst

Produkt Kaspersky Systems Management pracuje s databází Microsoft WSUS a s vlastní databází zranitelných míst.

Nastavení priority dočasných oprav

Lze vytvořit detailní zprávy a zjistit tak, které dočasné opravy vyžadují okamžitou pozornost.

Synchronizované aktualizace

Produkt Kaspersky Systems Management dokáže pravidelně synchronizovat data o dostupných aktualizacích a opravách hotfix společnosti Microsoft a rozšířit je po síti.

Stahování dočasných oprav

Informace o nových dočasných opravách pro ostatní aplikace se stahují ze serverů společnosti Kaspersky. Pokud není aktualizace součástí produktu, správce ji může manuálně přidat.

Správa majetku - hardware, software a licence

Nebudete-li mít dokonalý přehled o veškerém hardwarovém a softwarovém majetku firmy, bude vaše schopnost spravovat IT vybavení výrazně omezena.

Správa inventáře hardwaru

Všechna zařízení na síti se automaticky vyhledají a zaznamenají do inventáře hardwaru.

Správa inventáře softwaru

Inventář softwaru poskytuje podrobný soupis softwaru ve vaší síti a správci mohou s jeho pomocí kontrolovat užívání softwaru nebo blokovat neschválené aplikace.

Plánování licencí

Inventář softwaru díky informacím o zakoupených licencích a datech vypršení umožňuje provozovat centralizovanou správu licencí a sledování jejich životnosti.

Instalace operačního systému (OS)

Produkt Kaspersky Systems Management automatizuje vytváření a klonování obrazů disku a šetří tak čas a optimalizuje instalaci OS.

Umožňuje kontrolu a důslednost

Obrazy se ukládají ve zvláštním inventáři a při instalaci mohou být snadno použity.

Flexibilní a pohodlný

Instalace obrazu na klientskou pracovní stanici lze provést buď u serverů PXE (Preboot eXecution Environment), které se do té doby na síti používaly, nebo pomocí vlastních funkcí systému Kaspersky Systems Management.

Ušetřete čas a námahu při přechodu na Windows 8

Kromě každodenních úkonů souvisejících s instalací systému Windows vám produkt Kaspersky Systems Management může usnadnit přechod na Windows 8

Poskytování aplikací

Produkt Kaspersky Systems Management umožňuje optimalizaci distribuce aplikačního softwaru a proces umísťování softwaru je pro vaše uživatele zcela transparentní.

Flexibilní instalace softwaru

Vyberte si mezi možností instalace softwaru na svůj pokyn nebo naplánování instalace mimo pracovní dobu

Úprava instalačních balíčků

U některých instalačních programů mohou správci upřesnit dodatečné parametry a instalovaný softwarový balíček si tak přizpůsobit.

Vzdálené řešení problémů a instalace

Díky vzdálenému přístupu k jakémukoli počítači na síti ulehčuje produkt Kaspersky Systems Management práci správcům a snižuje provoz v síti.

Vzdálené řešení problémů

Povolením zabezpečených vzdálených připojení k jakémukoli počítači nebo klientské pracovní stanici umožňuje produkt Kaspersky Systems Management případné problémy řešit rychle a efektivně.

Optimalizace provozu v síti

Při instalaci nového nebo aktualizovaného softwaru ve vzdálené pobočce může jedna místní pracovní stanice fungovat jako aktualizační stanice pro celé pracoviště. Při vzdálené instalaci je tak možné dosáhnout menšího provozu v síti.

Řízení přístupu do sítě (NAC)

Když někdo do vaší sítě přidá jakékoli zařízení, produkt Kaspersky Systems Management síť ochrání před případným vnesením malwaru.

Přístup hostů - nastavení zásad

Zařízení jsou automaticky detekována. U zařízení patřících zaměstnancům se kontroluje soulad s bezpečnostními zásadami a zařízením hostů je možné přístup do sítě zakázat.

Povolte přístup na Internet, ale ne do vašich firemních systémů.

Speciální, heslem chráněný "Captive Portal" umožní hostům přístup na Internet.

Služba automatické obnovy

Aktivujte si u tohoto nákupu automatické obnovení licence, aby se vaše licence automaticky obnovila (předplatné) před jejím vypršením a vyhněte se případnému přerušení v použití softwaru, který jste si zakoupili. Zatrhnutím tohoto políčka opravňujete společnost Avangate k automatické fakturaci za obnovu licence bez toho, abyste museli podnikat jakékoliv další kroky, a to před vypršením platnosti předplatného na váš produkt. Tato služba je poskytována prostřednictvím vysoce bezpečných protokolů, splňujících PCI-DSS, takže je zajištěna bezpečná manipulace s automatickou obnovou vašeho předplatného.

Možnost automatické obnovy můžete kdykoliv jednoduše zrušit tak, že se přihlásíte ke svému účtu Avangate myAccount, nebo se budete řídit pokyny a odkazy uvedenými v upozorněních zaslaných e-mailem, které obdržíte jako varování, že dojde k vypršení platnosti vašeho předplatného na produkt.